top of page
shutterstock_1824648881.jpg

זמני פעילות

יום
שעות
קבוצה
גילאים
ג
16:15-17:00
קטקטים
א, ב
ב, ה
16:00-17:00
צעירה 1
ג, ד, ה, ו
א, ד
16:00-17:00
צעירה 2
ג, ד, ה, ו
א, ג, ד
17:00-19:00
נערים
חטיבה
ו
14:00-16:00
מבוגרים
18+

תיאור קבוצות

קטקטים:
קבוצה ייחודית וממוקדת לילדים בגיל צעיר יותר.
עבודה בקבוצה קטנה המאפשרת יחס אישי וצמוד של המאמן
למתאמנים הצעירים. הנגשת תוכן ההלמידה והאימון באמצעות כיף ומשחקים שמטרתם לשפר את היכולת הקאורדינטיבית, הגופנית וללמד את הילדים את יסודות הסיוף
ימים ושעות: יום ג' - 16:15-17:00

צעירה:
קבוצת המתחילים לילדים, עבודה בקבוצה ביחד עם מאמן ומספר גדול של מדריכים צמודים על מנת לאפשר יחס אישי ותשומת לב לכל ספורטאי
הנגשת תוכן ההלמידה והאימון גם באמצעות כיף ומשחקים שמטרתם לשפר את היכולת הקאורדינטיבית, הגופנית וללמד את הילדים את יסודות הסיוף
ימים ושעות:
אפשרות 1: ימים ב'+ה' - 16:00-17:00
אפשרות 2: ימים א'+ד' - 16:00-17:00

 

נערים:
קבוצת מתחילים לגיל החטיבה, הקבוצה משלבת ספורטאים חדשים עם ספורטאים שהחלו להתאמן בשנה שעברה מתוך הבנה שלילדים בגיל החטיבה יש יכולת קליטה מהירה יותר של החומר הנלמד. מטרת הקבוצה הינה שהילדים ה"ותיקים" יותר יוכלו לשמש דוגמא ולסחוף אחריהם את הילדים החדשים שמצטרפים לקבוצה. אל הקבוצה מוצמד מאמן צמוד, שילמד את הספורטאים את יסודות וחוקי הסיוף תוך שיפור היכולת הפיזית הקואורדינטיבית שלהם
ימים ושעות: ימים א'+ג'+ד' - 17:00-19:00

מבוגרים:
קבוצת המתחילים למבוגרים
מטרת הקבוצה הינה מתן התנסות לחברה מבוגרים שלא נחשפו לתחום הסיוף בחייהם.
את הקבוצה מרכיבים אנשים מבוגרים שהחלו להתנסות בסיוף בגיל מאוחר/ סייפו בגיל צעיר ונהנים להגיע לעסוק בפעילות גופנית כיפית ומאתגרת. אל הקבוצה מוצמד מאמן צמוד שמטרתו בנוסף ללימוד יסודות וחוקי הסיוף הינה לשפר את היכולת הגופנית של המתאמנים ולהוות עבורם בית פתוח לפעילות גופנית ושמירה על אורח חיים בריא.
ימים ושעות : יום ו' - 14:00-16:00

 

bottom of page